* PROČ PRO - FIT12 z.s.?

NÁZEV SKRÝVÁ POSLÁNÍ ZS

- PRO ZDRAVÝ (FIT) ŽIVOT ONKOPACIENTŮ

Posláním bohumínské neziskovky je pomáhat a prohlubovat kvalitu života nejenom onkologických pacientů, ale i jinak nemocných, kteří budou potřebovat naši pomoc. Spolek se ale nezaměřuje jen na pomoc nemocným, chce také organizovat akce pro jejich rodinné příslušníky a přátele, děti, mládež, občany a seniory v oblasti sportu, kultury a umění a dalších volnočasových aktivit.
 
Sídlíme v Bohumíně, ale územní působnost organizace není omezena, členem se může stát každý, kdo prodělal hlavně nádorové i jiné onemocnění, a má zájem se zúčastnit našich akcí.
 

* NAŠE ČINNOST, AKTIVITY a PROGRAM

  • pravidelné setkávání žen i mužů, kteří prodělali nádorové onemocnění, karcinom prsu a mají za sebou operaci, chemoterapie, ozařování,…
  • odborné přednášky
  • edukační a osvětová činnost se spec. zaměřením
  • kurzy zdravé výživy
  • rehabilitační a rekondiční cvičení
  • přednášky na aktuální téma
  • rekondiční a rehabilitační pobyty v lázních
  • víkendové pobyty ve zdravotnických zařízeních
  • spolupráce s jinými sdruženími zaměřenými stejně, nejen v našem kraji, ale ve všech regionech ČR.
 
 
          "NEZTRÁCEJME NADĚJI, ŽIJME DÁL!"
 
 

© 2012 profit12.cz code & design by Martin Morawiec Administrace