Děkujeme sponzorům, partnerům a dárcům...

            za spolupráci v roce 2021 našemu spolku.

      **********************************************************************************       

                                 Městu Bohumín  -   starostovi ing. Petru Víchovi               

                                             Bohumínské městské nemocnici   

                                městským novinám  OKO Bohumín  - městské TV Marko,                                                                                    Moravskoslezskému Deníku

                           Liga proti rakovině Praha                Aliance žen proti rakovině Praha 

                                 zastupitelce města a poslankyni PS Mgr. Andree Babišové MBA.                                                                 

                          K3 Bohumín, Bospor Bohumín, BM servis Bohumín, DDM Fontána

                           

                              za pravidelnou spolupráci s naším spolkem od roku 2012 děkujeme   

                            Raiffeisen stavební spořitelně reg. ředitelství Ostrava, oblastnímu  

                                   vedoucímu v Ostravě i v Bohumíně Jaroslavu Cichému.

                        DĚKUJEME Raiffeisen stavební spořitelně a.s., za stálou podporu

          a finanční   příspěvek na akci "PLAVEME PRSA" od roku 2012, s přestávkou dvou   

          covidových let. věříme, že v roce 2022 opět navážeme organizovat akci sVaší pomoci.  

          Bez Vás bychom nemohli konat tuto tradiční krásnou akci pro onkologické pacienty

          a občany města a jeho okolí.

                                                Vážíme si, že jste s námi 10 let a stále 

         nás podporujete a podporujete myšlenku -  pomoct onko pacientům v jejich boji s

         touto nemocí - rakovinou. Nejsou na to sami, navrácení do života je jejich naděje...

          ***********************************************************************

        Za pravidelnou činnost při Českém dni v prodeji květinek a akci "Plaveme prsa"

          děkujeme všem prodejcům, MŠ, ZŠ a středním školám v Ostravě, Karviné,

                                 v Šilheřovicích a členům spolku.

      Děkujeme poslankyni Mgr. Andrei Babišové - MO ANO v Bohumíně - za celoroční     propůjčení prostor k činnosti a metodickou odbornou pomoc nejenom našemu spolku, ale i spolkům v kraji.                     

 ZŠ ČSA Bohumín řediteli Mgr. Adrianovi Kuderovi a ZŠ Masarykova Mgr. Miroslavu Rosíkovi   

              Bosporu Bohumín, K3 Bohumín, BM servis Bohumín  

             RS VANESTA Bohumín        RADOST - IMPULS Bohumín      Rockwool Bohumín,                                                         Hyundai Motor Manufacturing Czech ,      

             Reklamní a cestovní agentuře FAINE Bohumín, manželům Milušce a Zdeňkovi     

        Špačkovým z Křižanova za pomoc při prodeji žlutých květinek měsíčku lékařského

                                DĚKUJEME VÁM VŠEM, VÁŽÍME SI VAŠÍ POMOCI A    

                                     TĚŠÍME SE NA NOVÁ SETKÁNÍ V ROCE 2022 při oslavě

                                10. výročí spolku a 10.výročí Květinkových dnů v našem městě.

**********************,*************************************************

bodypspanspanstrong

       ONKO SETKÁNÍ V BOHUMÍNĚ

       DĚKUJEME PARTNERŮM a SPONZORŮM ZA PODPORU A POMOC

                   při konání akce - setkání onkologických spolků Moravskoslezského kraje

                                     19. 9. 2017 v Bohumíně - hostitelem PRO-FIT12 z.s.

     - městu Bohumín ing.starostovi Petru Víchovi                                              

     - Bohumínské městské nemocnici ing. Kamilu Mašíkovi

     - Ing. Alfrédovi Michalíkovi, čestný člen PRO-FITU12 z.s. za pomoc a podporu

       LIGA PROTI RAKOVINĚ PRAHA        ALIANCE ŽEN S RAKOVINOU PRSU

                    partnerům: K3 Bohumín, BOSPOR Bohumín, karvinský DENÍK, 

                    Městské noviny OKO,  TV MARKO,  DDM Fontána              

Za finanční podporu a dárky pro účastnice děkujeme. Bez podpory a pomoci, bychom stěží zajistili toto setkání, které mělo velmi profesionální vysokou úroveň.   

   Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna Sl. Ostrava,

   Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Ostrava Vítkovice,

   Moravskoslezské drátovny - Ostrava Vítkovice,                                            

   UniCredit Bank Bohumín,          

   RS VANESTA Bohumín,

   Všeobecná zdravotní pojišťovna Praha, prac. Ostrava, 

   Raiffeisen stavební spořitelna - region Ostrava, oblast Bohumín

   ROCKWOOL Bohumín, soubor RADOST - IMPULS Bohumín                              

                                                     DĚKUJEME VÁM VŠEM

                                   Zúčastnily se onkologické spolky, které působí V MSK .    

        Onko spolek Amazonky             předsedkyně Katka Pinterová 

        NNA z.s. HAVÍŘOV                  předsedkyně Marta Marčová

        Onko NADĚJE KARVINÁ        předsedkyně  Blažena Monczková

        ZO NADĚJE Frýdek-Místek      Eva Kosturová

        KLUB MARIE TŘINEC            Marie Adamusová

        Onko ISIS Opava                        Marie Láníková

        PRO-FIT12  Bohumín z.s.          Zdeňka Cichá 

               Děkujeme Vám za účast a podporu programu celého dne

        **************************************************************    

           

                                                             

© 2012 profit12.cz code & design by Martin Morawiec Administrace