Děkujeme sponzorům, partnerům a dárcům...

        2012 - 2017  5 let PRO-FITU12 Bohumín z.s.

      **********************************************************************************       

                                 Městu Bohumín  -   starostovi ing. Petru Víchovi               

                           Bohumínské městské nemocnici - ing. Kamilu Mašíkovi                                                                         Liga proti rakovině Praha                                                                                                 Aliance žen proti rakovině Praha 

     K3 Bohumín,  Bospor Bohumín, BM servis Bohumín  

     Raiffeisen stavební spořitelně reg. ředitelství Ostrava, oblastnímu  

     pracovišti v Ostravě i v Bohumíně.     

     UniCreditBank, RADOST - IMPULS Bohumín                                   

     RS VANESTA Bohumín    

     společnosti TKR Steel Bohumín Jiřímu Kuldánkovi                                              

     Hyundai Motor Manufacturing Czech 

     Rekl. a cestovní agentura FAINE Bohumín,  Holeszová - obchůdek U  ježibabky                       

                     

                             DĚKUJEME VÁM VŠEM, VÁŽÍME SI VAŠÍ POMOCI

***************************************************************************

bodypspanspanstrong

           ONKO SETKÁNÍ V BOHUMÍNĚ

  

   DĚKUJEME PARTNERŮM a SPONZORŮM ZA PODPORU A POMOC

   při konání akce Setkání onkologických spolků Moravskoslezského kraje

                      19. 9. 2017 v Bohumíně - hostitelem PRO-FIT12 z.s.

     - městu Bohumín ing.starostovi Petru Víchovi                                              

     - Bohumínské městské nemocnici ing. Kamilu Mašíkovi

       LIGA PROTI RAKOVINĚ PRAHA        ALIANCE ŽEN S RAKOVINOU PRSU

    partnerům: K3 Bohumín, BOSPOR Bohumín, karvinský DENÍK, 

     Městské noviny OKO,  TV MARKO, AVON společnost - Bohumín,     

     DDM Fontána                              

Za finanční podporu a dárky pro účastnice děkujeme. Bez podpory a pomoci, bychom stěží zajistili toto setkání, které mělo velmi dobrou úroveň.   

   Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna Sl. Ostrava,

   Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Ostrava Vítkovice,

   Moravskoslezské drátovny - Ostrava Vítkovice,                                            

   UniCredit Bank Bohumín,          

   RS VANESTA Bohumín,

   Všeobecná zdravotní pojišťovna Praha, prac. Ostrava, 

   Raiffeisen stavební spořitelna - region Ostrava, oblast Bohumín

   ROCKWOOL Bohumín, soubor RADOST - IMPULS Bohumín                              

                                        DĚKUJEME VÁM VŠEM

              Zúčastnily se onkologické spolky, které působí V MSK .    

      

       Onko spolek Amazonky             předsedkyně Katka Pinterová 

       INNA z.s. HAVÍŘOV                  předsedkyně Marta Marčová

       Onko NADĚJE KARVINÁ        předsedkyně  Blažena Monczková

       ZO NADĚJE Frýdek-Místek     Eva Kosturová

       KLUB MARIE TŘINEC            Marie Adamusová

       Onko ISIS Opava                        Marie Láníková

       PRO-FIT12  Bohumín z.s.          Zdeňka Cichá 

    

               Děkujeme Vám za účast a podporu programu celého dne

            

 

 

© 2012 profit12.cz code & design by Martin Morawiec Administrace